STARTA UPP I DIN KOMMUN

Vill du starta upp en dansgrupp i din kommun med dans för hälsa-metoden? Nedan följer de steg som rekommenderas för en hållbar och långvarig implementering med utgångspunkt ur kärnkomponenter (Fixsen 2009). Steg hämtade från dansforhalsa.se

1. Behovsbedömning

Se över huruvida det finns ett behov av en dans för hälsa-grupp i er kommun för att komplettera det befintliga arbete för ungas psykiska hälsa.

2. Medvetandegöra och informera

Förankra i verksamheten och hos de som vill samarbeta. Du behöver en bred front där ni tillsammans kan nå fler unga. Se till att samtliga är väl informerade om vad dans för hälsa är.

3. Planering

Sätt ihop en arbetsgrupp; vilka nyckelpersoner behöver ni för att kunna genomföra insatsen. Det rekommenderas en instruktör, någon från ett elevhälsoteam och finansiären (kommun eller övrig finansiär) samt övrig nyckelperson som är viktig för genomförandet. Tillsammans arbetar ni fram en plan för implementering av insatsen.

4. Utbilda

Den person som kommer att vara instruktör för dansgruppen/grupperna behöver ta del av dans för hälsas instruktörsutbildning. Under utbildningen får du det du behöver för att sätta igång gruppen. 

För datum och mer information, klicka på länken nedan.

https://www.dansforhalsa.se/kalenderbokning

5. Stöd

För att insatsen ska bli framgångsrik behövs stöd från övrig verksamhet. Efter instruktörsutbildningen får du även tillgång till dans för hälsa-nätverket och möjlighet till riktad handledning av Anna Duberg eller Frida Ekholm. 

6. Bevara insatsen

För att insatsen ska vara hållbar; satsa långsiktigt! Se till att utvärdera, informera och uppdatera alla inblandade under årets gång så att de får ta del av effekten. Ta del av Norrbottens dans för hälsa-nätverk och tveka inte att kontakta marie.tuvesson@norrbotten.se för att se hur ni kan arbeta med dans för hälsa i er kommun!