DANS FÖR HÄLSA I NORRBOTTEN


Satsningen Dans för Hälsa har funnits i Norrbotten sedan 2018 och då under namnet "Dansmetoden". År 2020 initierades en instruktörsutbildning och nysatsning av metoden på initiativ av Danskonsulenten och strategen vid kultur & hälsa inom Region Norrbotten. Satsningen genomfördes i samarbete med dåvarande Folkhälsocentrum, SAM-projektet och projektet Kulturstark i nära samverkan med kulturskolor i länet. Denna satsning resulterade i 18 utbildade instruktörer från olika delar av Norrbotten där flera idag är verksamma inom sina hemkommuner. 

Satsningen har under 2022 även beviljats statliga medel för sina insatser kopplade till förebyggandet av psykisk ohälsa bland unga! 

VAR FINNS VI?

I Norrbottens län finns det genom satsningen 18 st utbildade Dans för hälsa-instruktörer fördelade inom olika kommuner. Flera utav dessa kommuner erbjuder dansgrupper under delar eller hela året. Om du är nyfiken på hur det arbetas med Dans för hälsa i just din kommun kontakta oss gärna för mer information!

Vi samverkar med kulturskolor, skolor och elevhälsoteam, och är även på gång med att öppna upp för samverkan med primärvården.

Foto: www.delafoi.cc/

NYHET!

Vi finns nu också på 1177.se! Klicka på bilden bredvid denna text för att komma dit.