DANS FÖR HÄLSA

En forskningsbaserad insats
Foto: www.delafoi.cc/

BAKGRUND & FORSKNING

2008 startades en omfattande studie vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum i Region Örebro Län. Professor Margareta Möller var huvudsaklig handledare i studien med Leg. fysioterapeut Anna Duberg som utformade interventionen i sin doktorand-tjänst. I studien deltog 112 flickor med återkommande emotionella och/ eller somatiska besvär och de fick dans 2 gånger i veckan i 8 månader med fokus på rörelseglädje utan prestation.


Resultatet av studien visade att 54% av dansgruppen minskade sina besök hos skolsköterska. Dansen gav dem ett andrum i deras annars prestationsfyllda verklighet vilket ledde till minskade besvär.


För att läsa mer om forskningen och resultatet av studien, klicka på bilden bredvid denna text.

Foto: Simon Eliasson

INSTRUKTÖRSUTBILDNING

Samtliga dans för hälsa-instruktörer är utbildade i behovsbild, nyckelfaktorer och metodik för att starta upp en dansgrupp utifrån deras befintliga verksamhet. Metoden är utformad för att passa just olika typer av verksamheter inom skola och kommun, beroende på behov.  

De som leder en dans för hälsa-grupp har utbildning inom pedagogik och/eller inom vård/medicin/psykologi/beteende.

Utbildningen leds av Anna Duberg och utgår från studien "Dansprojektet", 2008-2011. För mer information om instruktörsutbildningen, klicka på bilden bredvid denna text.

Foto: Simon Eliasson

DANS FÖR HÄLSA I NORRBOTTEN

I dagsläget finns det utbildade instruktörer inom Dans för Hälsa i 11 av länets 14 kommuner. Verksamheten som genomförs ute i kommunerna sker ofta i samverkan mellan kulturskola eller elevhälsa.

Är ni intresserade av att arbeta med Dans för Hälsa som metod inom ramen för er verksamhet? Kontakta gärna vår samordnare marie.tuvesson@norrbotten.se för mer information och rådgivning.