MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

Här hittar du som instruktör, elevhälsa eller övrig pedagogisk verksamhet marknadsföringsmaterial för att marknadsföra Dans för Hälsa i Norrbotten.

Affisch "start av dans för hälsa-grupp" med utrymme att skriva till eget datum, tid och lokal.  (PDF)

Folder "Dans för hälsa" riktat till elevhälsa, föräldrar och övrig pedagogisk verksamhet. (PDF)

A5 informationsblad "Dans för Hälsa" riktat till deltagare som vill veta mer. (PDF)